Saturday, 25 September 2010

Dapatan Kajian

kajian yang saya jalankan adalah berkaitan tahap kemahiran ICT dalam kalangan guru-guru yang mengajar mata pelajaran yang berbeza di sekolah. dapatan kajian yang diperolehi menunjukkan guru mata pelajaran sains menunjukkan peratusan yang paling tinggi dalam kemahiran menggunakan ICT dan juga kekerapan menggunakan ICT dalam P&P. Apa yang perlu dilihat disini,daripada kajian yang dijalankan keadaaan ini adalah disebabkan guru-guru mata pelajaran sains dibekalkan dengan banyak bahan serta peralatan ICT berbanding guru-guru yang mengajar mata pelajaran lain di sekolah. Isu yang perlu diberi perhatian adalah, sekiranya mata pelajaran lain juga turut dibekalkan dengan bahan-bahan serta peralatan ICT yang boleh digunakan dalam P&P, apakah kesan yang boleh kita lihat, baik dalam P&P serta pencapaian dalam mata pelajaran tersebut. sebagaimana yang kita ketahui penggunaan ICT dalam P&P akan dapat membantu menjadikan P&P bertambah menarik serta lebih mudah. Jadi sekiranya di gunakan dalam semua mata pelajaran, kita akan dapat mengubah bentuk pembelajaran supaya lebih menarik. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran sejarah, jika ditunjukkan dengan grafik atau gambaran dalam bentuk multimedia, sesuatu peristiwa itu lebih mudah untuk digambarkan kepada para pelajar berbanding dengan menceritakan tentang apa yang berlaku di mana lebih sukar untuk mendapatkan perhatian serta tumpuan daripada para pelajar.sekiranya anda mempunyai pengalaman dalam perbandingan antara P&P menggunakan ICT dan P&P tanpa ICT, apakah komen anda berkaitan isu ini?..;)