Friday, 8 October 2010

Rumusan

Internet merupakan pembaharuan dalam teknologi komputer dan komunikasi. Internet sekarang ini telah memudahkan pencarian maklumat sehingga maklumat yang dahulunya susah atau tidak boleh didapati hanya terpapar di skrin komputer. Pelbagai aplikasi ICT yang dapat diperolehi pada hari ini juga bukan sahaja dapat memberikan maklumat kepada kita malah dapat membantu memudahkan kerja yang dilakukan, namun semua aplikasi ini tidak akan dapat membantu sekiranya kita tidak tahu untuk menggunakan aplikasi tersebut. Penguasaan ICT adalah merupakan satu perkara yang amat penting pada hari ini, dengan penguasaan inilah akan membantu kita untuk mendapatkan segala maklumat yang diperlukan dengan cara yang lebih mudah dan dalam masa yang sama, kita dapat mengetahui cara terbaik untuk melindungi maklumat-maklumat penting kita daripada diceroboh. Oleh itu, ICT boleh dikatakan sebagai satu laluan yang akan membawa kita kepada pelbagai jenis maklumat dan pengetahuan sekiranya kita dapat mengaplikasikan dengan cara yang betul. Namun apa yang penting untuk menguasai ICT pada hari ini ialah penerokaan yang berterusan untuk mendapatkan aplikasi-aplikasi terbaru dalam ICT ini.

Tuesday, 5 October 2010

Sumber maklumat melalui ICT

Sebenarnya banyak lagi aplikasi yang boleh kita gunakan dalam internet, semua aplikasi ini akan memberikan manfaat dan dapat membantu kita untuk mendapatkan sebarang maklumat yang dikehendaki, jika dilihat dalam aplikasi google sahaja, pelbagai aplikasi yang dapat kita perolehi daripada google, seperti google calendar, google earth, google doc dan sebagainya. Semua aplikasi yang disediakan ini akan memudahkan kita untuk mendapatkan maklumat dalam pelbagai bentuk serta dalam masa yang sama ia juga dapat membantu kita untuk memudahkan kerja-kerja serta tugasan yang perlu dilakukan. Melalui aplikasi-aplikasi yang disediakan juga, kita dapat menjimatkan masa serta tenaga kerana maklumat-maklumat akan diperolehi dalam masa yang singkat. Inilah kelebihan ICT pada hari ini, dan sekiranya kita terus menerokai dunia ICT banyak maklumat yang kita boleh ketahui dari masa kesemasa.

Monday, 4 October 2010

Apakah Google Docs?

Salah satu aplikasi ICT yang menarik yang telah diperkenalkan kepada saya melalui program ini adalah penggunaan google docs. Sebelum ini, jika ditanya berkaitan dengan google docs saya tidak tahu tentang kewujudan aplikasi yang amat menarik ini, sehinggalah saya sendiri dapat mencubanya bersama rakan-rakan berkaitan kelebihan aplikasi ini. Google doc merupakan salah satu layanan dari google untuk menyimpan file office seperti word, excel , powerpoint. Selain sebagai tempat penyimpanan data file office google doc juga bisa digunakan untuk membuat file office secara online. Misalnya membuat file document Hasil nya boleh di export menjadi file .doc (microsof word). Selain sebagai tempat penyimpanan, google doc juga dapat di gunakan untuk mengubah atau 'edit' file yang di buat secara online ataupun file yang di upload dari komputer. Aplikasi yang menarik dari google ini boleh menjadi alternative untuk penyimpanan tugas dan data kerana boleh diakses dimana pun hanya dengan menggunakan browser. Selain itu file yang ada di google doc juga dapat di kongsikan dan di ubah secara bersama dengan rakan kita yang di beri kebenaran untuk melihat atau mengubah file tersebut. Menarik kan? cubalah, anda akan mengetahui kelebihannya.:)

Sunday, 3 October 2010

Penerokaan aplikasi ICT

Internet adalah merupakan satu alat komunikasi yang amt penting pada masa kini. Keadaan ini jelas dapat kita rasakan pada hari ini dengan banyak aplikasi-aplikasi yang terdapat dalam internet yang boleh kita gunakan pada hari ini untuk tujuan-tujuan tertentu termasuklah komunikasi. Salah satunya adalah penggunaan Dimdim yang telah saya kongsikan sebelum ini dimana ianya adalah merupakan salah satu aplikasi yang amat penting untuk tujuan komunikasi secara pantas serta menjimatkan kos, masa dan tenaga. Selain itu kita juga boleh gunakan aplikasi-aplikasi lain bagi tujuan komunikasi seperti twitter, yahoo massenger, skype dan sebagainya. Namun, semua aplikasi ini tidak akan dapat kita manfaatkan sekiranya kita tidak tahu untuk menggunakannya. Kita juga mungkin tidak tahu bahawa semua aplikasi ini boleh digunakan untuk komunikasi sekiranya kita tidak menerokai ICT. Kemajuan dalam bidang ICT pada hari ini berlaku dengan pantas, banyak aplikasi yang baru yang kita tidak tahu yang muncul setiap masa. Oleh itu, penerokaan dalam ICT adalah amat penting bukan sahaja untuk mendapatkan maklumat-maklumat terbaru, malah untuk menambahkan kemahiran kita dari segi penggunaan aplikasi-aplikasi terbaru yang terdapat dalam ICT.

Perkongsian maklumat melalui ICT

Pengurusan ICT di sekolah ini tidak akan menimbulkan banyak masalah sekiranya kita mengetahui cara-cara serta langkah keselamatan yang perlu diambil untuk melindungi bahan-bahan ICT serta semua maklumat yang penting yang dikendalikan. Penggunaan ICT dalam P&P boleh dijalankan oleh semua guru dan jugadalam semua mata pelajaran sekiranya kita mengetahui cara-cara pengendalian peralatan ICT dengan betul. Pada hari ini, kita dapati banyak bahan P&P yang boleh diperolehi daripada internet samaada untuk diguna pakai dalam P&P atau untuk dijadikan rujukan bagi menambahkan maklumat kita sendiri. Semua bahan-bahan ini boleh dimuat turun melalui laman web yang tertentu. Kita juga boleh berkongsi maklumat-maklumat bersama pengguna-pengguna yang lain melalui muat naik bahan-bahan ke laman web yang tertentu. Pengetahuan yang luas dalam bidang ICT ini bukan sahaja dapat menambahkan maklumat, malah kita juga dapat berkongsi maklumat melalui aplikasi-aplikasi yang tertentu yang terdapat dalam ICT. Salah satu aplikasi tersebut adalah seperti penggunaan blog, yang sedang saya diperaktikkan ini,dengan penggunaan blog kita bukan sahaja dapat berkongsi dalam penyampaian maklumat tersebut, malah kita juga dapat berhubung secara terus bersama individu-individu yang mnyalurkan maklumat tersebut. Oleh itu, sekiranya terdapat sebarang masalah berkaitan maklumat yang dikongsikan kita boleh berbincang atau bertanyakan individu tersebut secara terus. Inilah salah satu kemajuan dalam ICT yang dapat kita temui pada hari ini.

Friday, 1 October 2010

Keselamatan fizikal ICT

Saya ingin berkongsi maklumat berkaitan keselamatan dalam penggunaan ICT di sekolah. Salah satu yang amat penting adalah berkaitan keselamatan fizikal iaitu yang merupakan lapisan pertahanan utama dalam mana-mana seni bina keselamatan ICT. Warga sekolah yang dibenarkan mengakses infrastruktur ICT dikehendaki mematuhi semua garis panduan yang telah ditetapkan. Semua kemudahan pengkomputeran yang terdapat di sekolah diguna untuk memudahkan operasi harian dan aktiviti pembelajaran warga sekolah. Oleh yang demikian, hanya pengguna yang sah seperti guru, murid dan kakitangan sekolah dibenar menggunakan kemudahan ini. Pihak ketiga (bukan warga sekolah) yang ingin menggunakan kemudahan tersebut hendaklah mendapat kebenaran Pengetua/Guru Besar sekolah terlebih dahulu.Pengguna atau pelawat yang menggunakan kemudahan di makmal komputer, pusat media dan pusat akses hendaklah mencatat nama, tarikh, masa dan tempoh akses dalam buku log. Keselamatan fizikal dalam ICT ini amat penting untuk melindungi sebarang masalah berkaitan fizikal seperti kehilangan peralatan ICT, kerosakan bahan-bahan ICT, serta kehilangan data-data atau maklumat-maklumat penting akibat daripada pencerobohan daripada individu-individu yang tidak sepatutnya.

Saturday, 25 September 2010

Dapatan Kajian

kajian yang saya jalankan adalah berkaitan tahap kemahiran ICT dalam kalangan guru-guru yang mengajar mata pelajaran yang berbeza di sekolah. dapatan kajian yang diperolehi menunjukkan guru mata pelajaran sains menunjukkan peratusan yang paling tinggi dalam kemahiran menggunakan ICT dan juga kekerapan menggunakan ICT dalam P&P. Apa yang perlu dilihat disini,daripada kajian yang dijalankan keadaaan ini adalah disebabkan guru-guru mata pelajaran sains dibekalkan dengan banyak bahan serta peralatan ICT berbanding guru-guru yang mengajar mata pelajaran lain di sekolah. Isu yang perlu diberi perhatian adalah, sekiranya mata pelajaran lain juga turut dibekalkan dengan bahan-bahan serta peralatan ICT yang boleh digunakan dalam P&P, apakah kesan yang boleh kita lihat, baik dalam P&P serta pencapaian dalam mata pelajaran tersebut. sebagaimana yang kita ketahui penggunaan ICT dalam P&P akan dapat membantu menjadikan P&P bertambah menarik serta lebih mudah. Jadi sekiranya di gunakan dalam semua mata pelajaran, kita akan dapat mengubah bentuk pembelajaran supaya lebih menarik. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran sejarah, jika ditunjukkan dengan grafik atau gambaran dalam bentuk multimedia, sesuatu peristiwa itu lebih mudah untuk digambarkan kepada para pelajar berbanding dengan menceritakan tentang apa yang berlaku di mana lebih sukar untuk mendapatkan perhatian serta tumpuan daripada para pelajar.sekiranya anda mempunyai pengalaman dalam perbandingan antara P&P menggunakan ICT dan P&P tanpa ICT, apakah komen anda berkaitan isu ini?..;)

Wednesday, 25 August 2010

Kajian Kes

Ini ada kajian kes yang telah saya jalankan untuk program MTM6053. Dalam kajian ini, saya mengkaji tahap penguasaan ICT dalam kalangan guru-guru mengikut mata pelajaran yang diajar di sekolah.Berdasarkan kajian tersebut, ini adalah dapatan yang di perolehi daripada kajian tersebut.

kajian kes MTM 6053

Friday, 13 August 2010

pengalaman bersama 'online class'

Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan pembelajaran adalah bukan merupakan suatu perkara yang baru dalam bidang pendidikan. Ia telah lama diaplikasikan di IPT serta kolej-kolej dan sekolah-sekolah tertentu di Malaysia. Penggunaan ICT ini bukan sahaja menjadikan Pengajaran dan pembelajaran lebih mudah serta menarik, malah pemahaman serta keberkesanan dalam pembelajaran itu juga dapat ditingkatkan.
Apa yang saya mahu kongsikan di sini adalah berkaitan pengalaman baru dalam aplikasi ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran yang telah saya lalui baru-baru ini iaitu 'online class' yang telah diperkanalkan oleh pensyarah bersama pelajar-pelajar MTM6053.
Pengalaman dalam 'online class' ini adalah cukup menarik di mana kami telah diperkenalkan dengan Dimdim Web Meeting oleh pensyarah untuk berkongsi idea serta pandangan di samping pensyarah kami menayangkan slide-slide berkaitan topik pembelajaran pada masa tersebut. Dalam masa yang sama kami dapat memberikan pendapat serta pandangan melalui ruang 'chatting' yang tersedia di samping dapat bertanyakan soalan secara terus kepada pensyarah hanya dengan menaip di ruangan tersebut.
Sebelum ini, kami menggunakan google present untuk 'online class' yang pertama, namun disebabkan ramai pelajar yang mengalami masalah, mungkin dari segi capaian internet dan sebagainya, maka pensyarah kami menggunakan aplikasi Dimdim Web Meeting. Banyak kelebihan yang dapat diperolehi melalui penggunaan aplikasi ini selain menjimatkan masa, banyak perkara yang boleh di bincangkan dengan lebih mendalam yang mungkin tidak sempat untuk dibincangkan dalam kelas.
Selain itu juga, kita boleh mendalami aplikasi-aplikasi yang terdapat dalam Dimdim Web Meeting untuk digunakan dalam Pengajaran dan Pembelajaran pada masa akan datang. Tambahan pula nanti, kami akan mendapat pengalaman yang lebih menarik kerana semua pelajar berpeluang untuk mengadakan pembentangan melalui aplikasi ini yang bermula pada 21/8/2010 nanti. Tidak sabar untuk menantikan apakah reaksi daripada pelajar-pelajar ini dalam menyampaikan pembentangan masing-masing nanti.;)

Thursday, 12 August 2010

Wednesday, 28 July 2010

Penggunaan email di sekolah

E-mel membolehkan pengguna berkomunikasi antara satu sama lain dalam bentuk mesej elektronik. Penggunaan e-mel kini semakin meluas untuk membolehkan komunikasi dua hala yang lebih berkesan.Semua warga sekolah perlu diberi akaun e-mel untuk kegunaan rasmi. Penggunaan perkhidmatan e-mel tertakluk kepada peraturan yang ditetapkan dan Penyelaras ICT Sekolah mempunyai hak untuk membatalkan penggunaan tersebut jika pengguna tidak mematuhi peraturan.E-mel ialah salah satu daripada saluran komunikasi rasmi di sekolah. Oleh itu, e-mel harus dikarang dengan berhati-hati. Pengguna dinasihati menulis e-mel dengan menggunakan bahasa yang betul, ringkas dan sopan. Setiap pengguna perlu mengenal pasti dan mengesahkan identiti pengguna yang berkomunikasi dengannya sebelum meneruskan komunikasi dan transaksi maklumat melalui emel. Hal ini bertujuan melindungi maklumat Kerajaan daripada sebarang bentuk penyalahgunaan. Pengguna dilarang daripada melakukan sebarang aktiviti yang melanggar tatacara penggunaan e-mel rasmi Kerajaan seperti:
  • menggunakan akaun milik orang lain, berkongsi akaun atau memberi akaun kepada orang lain
  • menggunakan identiti palsu atau menyamar sebagai penghantar maklumat yang sah
  • menggunakan e-mel untuk tujuan komersial atau politik
  • menghantar dan memiliki bahan-bahan yang salah di sisi undang-undang seperti bahan lucah, perjudian dan jenayah
  • menghantar dan melibatkan diri dalam e-mel yang berunsur hasutan, atau aktiviti-aktiviti lain yang ditegah oleh undang-undang Kerajaan Malaysia
  • menyebarkan malicious code seperti virus, worm, trojan horse dan trap door yang boleh merosakkan sistem komputer dan maklumat pengguna lain.
Penggunaan email di sekolah bukan sahaja dapat membantu pengurusan dalam pentadbiran di sekolah, malah ia juga turut membantu dalam sistem komunikasi disekolah iaitu dengan membolehkan sesuatu maklumat itu disampaikan dengan lebih cepat dan berkesan

Saturday, 24 July 2010

Internet di sekolah

Sistem komunikasi elektronik atau kemudahan ICT sekolah pada amnya digunakan untuk memudah dan menambah baik pentadbiran dan operasi sekolah.Aktiviti melayari laman web hendaklah dihadkan kepada perkara yang berkaitan dengan urusan kerja atau tujuan lain yang dibenarkan oleh Pengetua atau pentadbir. Bahan yang dimuat turun daripada internet (contohnya perisian) hendaklah dikenal pasti sumbernya untuk mengelakkan pelanggaran hak cipta manakala maklumat yang hendak dimuat naik ke internet juga hendaklah dipantau oleh Penyelaras ICT sekolah dan dibenarkan oleh Pengetua.Pengguna adalah dilarang daripada melakukan sebarang aktiviti yang melanggar tatacara penggunaan Internet seperti:
  • Memuat naik, memuat turun, menyimpan dan menggunakan perisian tidak berlesen.
  • Menyertai aktiviti yang tidak berkaitan dengan kerja (komersial, politik atau yang lain) yang boleh menjejaskan produktiviti staf dan menyalahgunakan sumber maklumat
  • Melakukan kegiatan jenayah seperti menyebarkan bahan yang membabitkan perjudian, senjata dan kegiatan pengganas.
Pengguna juga tidak dibenarkan menyertai aktiviti dalam talian seperti hacking,mencuri maklumat atau memberikan maklumat palsu. Justeru itu penggunaan internet di sekolah haruslah mendapat pemantauan yang sebaiknya supaya ia dapat memberikan banyak kemudahan dalam urusan pentadbiran di sekolah serta untuk semua kakitangan di sesebuah sekolah itu.

Thursday, 8 July 2010

Penggunaan ICT

Kemajuan dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) membolahkan maklumat dihantar dan diterima dengan cepat. kemudahan ini menyebabkan penggunaan internet dan e-mail semakin meningkat pada masa kini. Komunikasi eletronik ini digunakan secara meluas sebagai media alternatif untuk berkongsi maklumat. Walaubagaimanapun, penggunaan perkhidmatan internet dan e-mail yang tidak terkawal mungkin mendedahkan kita kepada pelbagai ancaman keselamatan. Oleh itu, perlindungan keselamatan mestilah diwujudkan untuk memastikan kerahsiaan, integriti dan kebolehsediaan maklumat.

Saturday, 3 July 2010

ICT dalam pendidikan

Internet dapat diaplikasikan dalam pendidikan melalui aktiviti-aktiviti samada dalam tugasan harian atau yang melibatkan proses P&P. Menurut Majlis Teknologi Maklumat Kebangsaan Malaysia (MTMK) melaporkan terdapat 10 juta pengguna internet dijangkakan pada tahun 2003.Terdapat pertambahan empat kali ganda atau pertambahan 400 peratus daripada 1.6 juta pada tahun 1998 kepada 6.5 juta pada tahun 2001 (Berita Harian, 14 Jun 2002). Ini menunjukkan penggunaan internet ini diaplikasikan dalam kehidupan seharian dan dalam pendidikan di Malaysia.