Friday, 8 October 2010

Rumusan

Internet merupakan pembaharuan dalam teknologi komputer dan komunikasi. Internet sekarang ini telah memudahkan pencarian maklumat sehingga maklumat yang dahulunya susah atau tidak boleh didapati hanya terpapar di skrin komputer. Pelbagai aplikasi ICT yang dapat diperolehi pada hari ini juga bukan sahaja dapat memberikan maklumat kepada kita malah dapat membantu memudahkan kerja yang dilakukan, namun semua aplikasi ini tidak akan dapat membantu sekiranya kita tidak tahu untuk menggunakan aplikasi tersebut. Penguasaan ICT adalah merupakan satu perkara yang amat penting pada hari ini, dengan penguasaan inilah akan membantu kita untuk mendapatkan segala maklumat yang diperlukan dengan cara yang lebih mudah dan dalam masa yang sama, kita dapat mengetahui cara terbaik untuk melindungi maklumat-maklumat penting kita daripada diceroboh. Oleh itu, ICT boleh dikatakan sebagai satu laluan yang akan membawa kita kepada pelbagai jenis maklumat dan pengetahuan sekiranya kita dapat mengaplikasikan dengan cara yang betul. Namun apa yang penting untuk menguasai ICT pada hari ini ialah penerokaan yang berterusan untuk mendapatkan aplikasi-aplikasi terbaru dalam ICT ini.

No comments:

Post a Comment